דילוג לתוכן

פירוט מסלולי הסיוע

מסלולים ירוקים

חושבים ירוק: מענקים והטבות לפרויקטים המסייעים להפחתת פליטות גזי חממה, להתייעלות אנרגטית ולחיבור למערכת חלוקת גז טבעי

סימנייה