דילוג לתוכן

פירוט מסלולי הסיוע

מסלולים מיוחדים

סיוע לבנייה, הפקת סרטים, התקפות סייבר ותחרות בשווקים מקומיים - אלה חלק מהמסלולים המיוחדים שמפעילה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

סימנייה