דילוג לתוכן

פירוט מסלולי הסיוע

מסלולי תעסוקה

מסלולי התעסוקה נועדו לסייע בקליטת עובדים חדשים במסלולים מנהליים מגוונים שונים כמפורט מטה: 

סימנייה