דילוג לתוכן

פירוט מסלולי הסיוע

חוק עידוד השקעות הון

חוק זה נועד לעודד השקעות הון ויוזמות כלכליות, שעניינן מתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח למטרות הבאות:

סימנייה