דילוג לתוכן

פירוט מסלולי הסיוע

תעשיינים ויזמים יקרים,

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה פועלת מכוח החוק לעידוד השקעות הון, מסלולים מנהליים והחלטות ממשלה, במגוון תחומי פעילות.

עיקרי פעילות הרשות בעידוד השקעות הון ותהליכי חדשנות באזורי פיתוח, העלאת פריון העבודה, קידום ויצירת מסלולי תעסוקה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות, פיתוח ועידוד שיטות ייצור מתקדמות, יצירת מקומות עבודה חדשים, עיסוקים משמעותיים עם חברות ישראליות בבעלות זרה, וייעוץ לממשלה בגיבוש מדיניות. במסגרת העבודה השוטפת, הרשות פועלת לקידום תיקוני חקיקה והתאמת החוק למציאות הכלכלית המשתנה – תהליך שיש להמשיכו בצורה נאותה. הרשות להשקעות פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים ומשרדי ממשלה שונים על מנת לקדם ולחזק את התעשייה הישראלית ביניהם רשות החדשנות, מטה הסייבר במשרד ראש הממשלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, הרשות לפיתוח ולהתיישבות הבדואים בדרום ועוד. מגוון הפעילויות המתבצעות על ידי הרשות להשקעות מחייב אותנו להיות כפי שאנחנו, בעלי יכולות מקצועיות, ארגוניות וניהוליות באיכות גבוהה, לפעול תוך שקיפות ופתיחות בדרך ידידותית ללקוחותינו ולתת מענה מקצועי, מבוסס ואמין ברמת שירות גבוהה ואמינה.

אנו מציעים מספר רב של מסלולי סיוע, כאשר עיקר פעילותינו מוטת פריפריה. במסגרת מסלולי תעסוקה אנו פועלים ליצירת מקומות עבודה לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך וליצירת מקומות עבודה בשכר גבוה. ככל שעובדים משתי הקטגוריות ישתלבו מהר וטוב בשוק העבודה, תהיה לשילוב זה תועלת משולשת לחברה ולתעשייה הישראלית, ולעובדים עצמם. במסגרת מסלול הפריון אנו מסייעים לתעשייה הישראלית בהעלאת פריון העבודה בענפיה השונים באזורי עדיפות לאומית בכלל הארץ. במסלול ייצור מתקדם המטרה היא לקדם את המפעלים לתהליכי ייצור מתקדם מתוך הנחה מקצועית שמי שלא ילך לתהליכים של חדשנות וייצור מתקדם לא ישרוד. מסלול נגב מזרחי נועד לסייע בצמצום פערי התעסוקה הקיימים בין הנגב המזרחי לשאר חבלי הארץ. במסלולים שונים ניתן דגש לעוטף עזה שכן מפעלי התעשייה בשדרות ועוטף עזה מתמודדים עם מציאות ביטחונית מורכבת, שאינה נחלתם של מפעלי תעשייה באזורים אחרים וסיוע מטעם הרשות להשקעות, יאפשר להם להתמודד טוב יותר עם התחרות והאתגרים הכלכליים העומדים בפניהם יחד עם יצירת מקומות עבודה נוספים באזור. ב-5 השנים האחרונות חלה התפתחות תקציבית מתקציב זעום של כ-183 מיליון ₪

לתקציב בבסיס של כמיליארד ₪. בנוסף, החל הליך מיתוג מחדש של היחידה ושינוי תדמיתה של הרשות להשקעות, תוך ייעול תהליכי העבודה, צמצום ופישוט תהליכים בירוקרטיים, יצירת מנגנון שקיפות לפעילות הרשות והצבת הלקוחות במרכז העשייה. כל זאת תוך שימת דגש על איכות השירות, שקיפות ויעילות במכלול התהליכים ברשות להשקעות. כחלק מפעילויות הנגשת המידע ללקוחותינו, ויצירת שקיפות בעשייה, אנו עורכים סדנאות מקצועיות בהן אנו מתרגלים ומלמדים מנהלים, חשבים ומנהלי כספים את האופן בו מגישים בקשה למענקים ודיווחי הביצועים לתכנית המאושרת.

הכלים המקצועיים והטכניים הקיימים ברשותנו, הקניית ידע והכרת מערכות המחשוב אמורים לסייע לכל יזם\ תעשיין להגיש באופן עצמאי בקשות מסוגים שונים לרשות להשקעות, כל זאת מבלי לרכוש את שירותיהם של “מאכערים”. פותחו ערוצי תקשורת ישירים ויזומים עבור קהל הלקוחות, כגון: ניוזלטר, רשימת אנשי קשר, פייסבוק וכדומה. ערוצים אלו מאפשרים פרסום וגישה בלתי אמצעית וללא בירוקרטיה עבור קהל הלקוחות של היחידה.

הרשות להשקעות התפתחה, ההון האנושי התמקצע, העובדים מחויבים למשימותיהם וגישת כולנו הינה גישה שירותית, מקצועית ומסבירת פנים. חוברת זו נועדה לפתוח צוהר רחב למידע זמין ואמין אודות הרשות להשקעות ופעילותה, ואפשרויות הסיוע הנרחבות בתחום פעילותה. צוותי העבודה ומומחי הרשות להשקעות ישמחו לעמוד לרשותכם ולענות על כל שאלה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בסופה של חוברת זו.

שלכם,

ד”ר נחום איצקוביץ
מנהל הרשות להשקעות

 

 

* בכל סתירה בין הכתוב בחוברת לבין נוסח הוראת המנכ"ל, נספחיה ונהליה – יגבר נוסח הוראת המנכ"ל, נספחיה ונהליה

 

סימנייה