דילוג לתוכן

פירוט מסלולי הסיוע

חזרה

מסלולים ירוקים

חושבים ירוק: מענקים והטבות לפרויקטים המסייעים להפחתת פליטות גזי חממה, להתייעלות אנרגטית ולחיבור למערכת חלוקת גז טבעי

1. הוראת מנכ"ל 4.41 - סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

מסלול סיוע זה נועד להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית ומתן עדיפות לרשויות מקומיות חלשות ולעסקים קטנים ובינוניים. המסלול יעודד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה והשקעות, שישלבו התקנות של טכנולוגיות חדשניות ישראליות, והוא יופעל באמצעות הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה. 

​המסלול מנוהל בשיתוף הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה, רשות החדשנות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה. הסיוע הוא בשיעור של עד 20% מסך ההשקעה המזכה ולא יותר משלושה מיליון שקלים עבור סך בקשות הסיוע שיגיש מבקש הסיוע בשנה קלנדרית.

לטכנולוגיה ישראלית חדשה יינתן מענק נוסף של 20% עד תקרה של שלושה מיליון שקלים נוספים. הסיוע יינתן על בסיס הקצאה תחרותית. 

 

2.הוראת מנכ"ל 4.5 – סיוע במימון לחיבור למערכת חלוקת גז טבעי

נוכח התועלת הכלכלית והסביבתית הצפויה למשק מהחלפת דלקים יקרים בגז טבעי ולצורך קידום השימוש בו, החליטה הממשלה לעודד את חיבורם של צרכני גז טבעי גדולים ובינוניים לרשת חלוקת הגז הטבעי (כולל צרכנים מרוחקים) באמצעות מתן תמריץ למתחברים לרשת זו.

התמרוץ יהיה באמצעות השתתפות בעלויות חיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי. 

סכום הסיוע: 

בעבור ההוצאות המוכרות ובעבור התחברות לרשת החלוקה עד 31.12.18 הסיוע יהיה כדלקמן:

לצרכן שצריכתו השנתית גבוהה מ-100,000 מ"ק ונמוכה מ-1 מיליון מטר מעוקב, סכום כולל של 1,125,000 שקלים.

לצרכן שצריכתו השנתית 1 מיליון מטר מעוקב ומעלה, סכום של 650,000 שקלים.

הסיוע ניתן בשיטת כל הקודם זוכה.

המסלול אינו פעיל כעת עד להודעה נוספת

 

קישור לאתר – מסלולים ירוקים

 

סימנייה