דילוג לתוכן

פירוט מסלולי הסיוע

חזרה

מסלולים מיוחדים

סיוע לבנייה, הפקת סרטים, התקפות סייבר ותחרות בשווקים מקומיים - אלה חלק מהמסלולים המיוחדים שמפעילה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

1. מסלולי תיעוש הבנייה

מטרת המסלול הינה עידוד מעבר מבנייה קונבנציונלית לבנייה מתועשת.

תיעוש הבנייה הוא שם כולל לבנייה בטכנולוגיות מתקדמות ובמוצרים המיוצרים מחוץ לאתר הבנייה. כיום בישראל רמת תיעוש הבנייה היא בינונית-נמוכה בבנייה מרקמית רוויה למגורים (בנייה שהיא בין 3-9 קומות).

משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון, פרסמו מסלול לסיוע כספי ברכישת ציוד בנייה מתועשת, לקבלנים רשומים, המעוניינים לעבור מבנייה קונבנציונלית לבנייה מתועשת. זאת על מנת להאיץ את תהליך הבנייה של דירות בבנייה מרקמית רוויה למגורים למהלך תעשייתי ואינטגרטיבי, ולהעביר את רמת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה למטרות של הוזלת עלויות, צמצום משך הבנייה ושיפור איכותה.

א. הוראת מנכ"ל 4.39 - מסלול לתמיכה ברכש ציוד לבנייה מתועשת

המסלול מיועד: לקבלן מבצע בסיווג ג' 1-4, המבצע בפועל את עבודות הבנייה, כולן או חלקן, בפרויקטים לבנייה מרקמית רוויה למגורים, ומעוניין לרכוש עבור אותה עבודה, ציוד בנייה מתועשת חדש (תבניות, עגורן, מעליות, פיגומים, מכונות עזר).

גובה הסיוע: 

בגין השקעות המזכות הוא בשיעור של 50% מסך התוכנית המאושרת אך לא יותר מ-500,000 שקלים למבקש הסיוע. הסיוע יחולק באופן הזה:

 • 50% מהסיוע יינתנו עם הגעת הציוד המאושר לאתר הבנייה של הפרויקט, הצגת חשבוניות ולאחר אישור של בודק מקצועי שנכח במקום.
 • 25% מהסיוע יינתנו לאחר סיום קומה טיפוסית אחרונה ולאחר אישור של בודק מקצועי שנכח במקום.
 • 25% מהסיוע (יתרת הסיוע) יינתנו לאחר אישור הרשות להשקעות כי הסתיים השימוש בהשקעה המזכה, כמפורט בנוהל.

הסיוע ניתן בשיטת כל הקודם זוכה. 

ב. הוראת מנכ"ל 4.40 - תוכנית להגדלת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה של מבני מגורים

 • התוכנית מיועדת לקבלנים רשומים בסיווג ג' סוגים 5-1 המבצעים בפועל את עבודות בניית השלד בפרויקטים של דירות בבנייה מרקמית רוויה למגורים בשיטות תיעוש הבנייה ורכיבי התיעוש המפורטים במסלולי הוראה זו.
 • התוכנית מיועדת לקבלנים רשומים בסיווג ג' (סוגים 5-1) המבצעים בפועל את עבודות בניית השלד בפרויקטים של דירות בבנייה מרקמית רוויה למגורים בשיטות תיעוש הבנייה ורכיבי התיעוש המפורטים במסלולי הוראה זו.
 • ההשתתפות בתוכנית, בהתאם לכל אחד מהמסלולים המוצעים בה, מקנה סיוע כספי של אחד מהסכומים הבאים: 10,000 שקלים, ו-15,000 שקלים או 20,000 שקלים לדירה, למבקש הסיוע שיבנה בשיטות תיעוש הבנייה ולרכיבי התיעוש המפורטים בהוראה ועומדים בדרישות התקינה הישראלית.
 • הסיוע יינתן למבקש הסיוע עבור דירה אך לא ליותר מ-150 דירות. במידה ומדובר בפרויקט הכולל מספר בנינים, אשר במגרשים סמוכים ונבנים בהינף אחד, ניתן יהיה להגיש מספר היתרים בבקשה. 
 • מבקש הסיוע רשאי להגיש בקשה אחת לקבלת הסיוע והסיוע הנוסף לבנייה ירוקה.

גובה הסיוע: 

נקבע בהתאם למסלול שאליו ניגש מבקש הסיוע.

 • מסלול 1 – תיעוש בנייה בסיסי: 10,000 שקלים לדירה אך לא יותר מ-1,500,000 שקלים בסך הכל למבקש סיוע. 
 • מסלול 2 - תיעוש בנייה חלקי: 15,000 שקלים לדירה אך לא יותר מ- 2,250,000 שקלים למבקש סיוע.
 • מסלול 3 – תיעוש בנייה מלא: 20,000 לדירה אך לא יותר מ-3,000,000 שקלים למבקש סיוע. 

סיוע נוסף יינתן למקבל סיוע שעמד בכל תנאי ההוראה, הנוהל וכתב האישור בתקן בנייה ירוקה (בת קיימא) עד גמר התקציב שהוקצה לנושא זה בהתאם לחלוקה להלן:

 • 2,000 שקלים לדירה – לעמידה בדרישות תקן 5281 בדרגת כוכב 1.
 • 5,000 שקלים לדירה – לעמידה בדרישות תקן 5281 בדרגת כוכב 2.

פריסת הסיוע לאורך תקופת התוכנית:

 • 50% מסך הסיוע יינתנו עם הצגת היתר וכנגד הגשת ערבות בנקאית בסכום הזהה לסכום מחצית הסיוע שאושר. 
 • 50% מסך הסיוע (יתרת הסיוע) יינתנו עם "גמר הבנייה" על פי כל אחד מהמסלולים ולאחר אישור של בודק מקצועי שנכח במקום.

 

2. הוראת מנכ״ל 4.35 - מסלול הסייבר

לאור הגידול בהיקף ובעוצמה של התקפות סייבר על ארגונים במשק בישראל, נדרש להגן על מרחב הסייבר ולהעלות את רמת המוכנות לאיומים, תוך שמירה על חיוניותו כמנוע צמיחה וכמאפשר זרימה חופשית של מידע, שירותים ומסחר. כפועל יוצא, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ורשות החירום הלאומית במשרד הביטחון מבקשים לסייע למפעלים חיוניים בתחום התעשייה ולמפעלים המעניקים שירותים קיומיים, בהעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר באמצעות תוכנית עידוד ייעודית. לתוכנית שני מרכיבים: סקר סיכוני סייבר ותוכנית עבודה לשיפור רמת הגנת הסייבר. 

המשתתפים בתוכנית זכאים לתמיכה כספית בהיקף 50% מעלויות סקר סיכונים ארגוני, המהווה תשתית לתוכנית לשיפור הגנת הסייבר, עד לתקרה של 25,000 שקלים ו-40% מעלויות ההצטיידות וההטמעה של מערכות ושירותים להגנת סייבר לפי אותה תוכנית, עד לתקרה של 200,000 שקלים. 

 

3. מסלול בהכנה - הוראת מנכ״ל 4.58 - מסלול לעידוד תחרות בענף המלט בישראל

מלט הוא החומר הנצרך ביותר בעולם מלבד מים, המשמש כמרכיב העיקרי בהקמה ובייצור של תשתיות לבניה ולפיתוח; בתי מגורים; בנייני ציבור; מערכות מים ועוד. כיום ענף המלט הישראלי מורכב משתי חברות יצרניות בלבד, כאשר השחקן הגדול בענף מוגדר כמונופולין. אי לכך ייצור מלט מקומי, עשוי להקטין את התלות של המשק במדינות אחרות.

המסלול מיועד לתאגידים, המעוניינים להקים או להרחיב, מפעל לייצור מלט, וכן לתאגידים המעוניינים להסב מפעל לטחינת קלינקר מיובא,
למפעל לייצור מלט. גובה הסיוע בגין השקעות המזכות, יעמוד על 30% מגובה השקעות בתכנית שתאושר על ידי הוועדה, ולא יעלה על 25 מיליון שקלים.

 

4. מסלול לעידוד תחרות בשווקים מקומיים

המסלול נועד למקסם את כושר התחרות של יצרנים קטנים ובינוניים בענפים ריכוזיים בשוק המקומי, ובמידת האפשר גם להשפיע על רמת המחירים של מוצרים בענפים ריכוזיים (יעד משני בלבד). מסלול מנהלי זה מעודד מפעלים תעשייתיים קטנים ובינוניים הפועלים בשוק המקומי להתחרות ביצרנים הריכוזיים, על מנת לחדור לענף תוך הגדלה ניכרת של נתח השוק של המפעל - ענף החלב, ענף הבשר, הירקות הקפואים והטוגנים

יש להתעדכן מעת לעת באתר הרשות להשקעות בעניין מסלולי התחרות, שכן הם משתנים בתדירות גבוהה יחסית. 

 

5. מסלול בהכנה - מיזם לעידוד הפקות סרטים של חברות זרות

בסיכום משותף של מנכ"לי משרד הכלכלה והתעשייה, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, משרד התרבות והספורט, משרד רוה"מ ומשרד האוצר, הוחלט על מסלול סיוע להפקות סרטים ע"י חברות זרות במדינת ישראל.

המסלולים מתעדכנים מעת לעת, מומלץ להתעדכן באתר הרשות להשקעות – מסלולים מיוחדים 

 

סימנייה